วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555


สำหรับสิ่งนี้นะคะ เป็นสิ่งที่ชอบทำอีกอย่างก็คือ "ระบำ"
ระบำที่ชอบชอบก็คือ ระบำเทพบันเทิง เป็นงานที่ตัวฟางเองระบำ ดีที่สุดเลยคะ
สำหรับความเป็นมานะคะ

           ระบำเทพบันเทิง เป็นระบำมาตรฐานชุดหนึ่ง สมมติผู้แสดงเป็นเทพบุตร - นางฟ้า ร่ายรำ ถวายองค์ปะตาระกาหลา อยู่ในบทละครในเรื่อง อิเหนา ตอนลมหอบ กรมศิลปากรปรับปรุงขึ้นนำออกแสดงให้ประชาชนชม เมื่อ พ . ศ . 2499 ณ โรงละครศิลปากรเดิม
          ร้องด้วยเพลงแขกเชิญเจ้าและเพลงยะวาเร็ว ซึ่งประพันธ์บทร้องและปรับปรุงทำนองเพลง โดยคุณครูมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยของกรมศิลปากร
          ประดิษฐ์ท่ารำโดยคุณครูลมุล ยมะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร ร่วมกับคุณครูมัลลี คงประภัศร์ และคุณครูผัน โมรากุล
เทพบุตร- นางฟ้า


สำหรับการแต่งกายนะคะ
ระบำเทพบันเทิงเป็นการแสดงระบำมาตรฐานชุดหนึ่ง ซึ่งผู้แสดงสมมติเป็นเทพบุตร นางฟ้า ฉะนั้นการแต่งกายของระบำเทพบันเทิงจึงแต่งกายแบบ ยืนเครื่องพระ และ ยืนเครื่องนาง ตามลักษณะของการแสดงระบำมาตรฐาน


เครื่องแต่งกายยืนเครื่องพระ
เครื่องแต่งกายยืนเครื่องนางสำหรับเรื่องที่ฟางนำมากวันนี้นะคะ ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ บ๊าย บายๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น